Mitä lahjakkaista lapsista tulee isona?

shutterstock_10611928_2

Lasten erityislahjakkuus – oppimisen ja hoksaamisen nopeus ja syvyys – ihastuttaa ja vihastuttaa vanhempia, opettajia ja muita lapsen lähipiiriin kuuluvia. Lahjakkuus näkyy esimerkiksi kyltymättömänä uteliaisuutena, vahvana älyllisenä suoriutumisena, asioihin perehtymisen intensiivisyytenä ja perustavanlaatuisten kysymysten esittämisenä. Lahjakkaista lapsista nousee mieleeni yksi kysymys ylitse muiden: mihin tämä lahjakkuus johtaa? Mitä lahjakkaista lapsista tulee isona?

Siinä missä lasten lahjakkuudesta puhutaan enimmäkseen liittyen koulunkäyntiin tai luku- ja laskutaidon sujuvuuteen, ovat aikuisten lahjakkuuden kasvot paljon moninaisemmat. Päälle päin on vaikeaa erottaa lahjakasta ja jotakin asiaa paljon harjoitellutta aikuista, eikä tämän eron tekeminen kovin usein ole edes mielekästä. Aikuisten lahjakkuus voi näkyä kapea-alaisempana erityislahjakkuutena tai laaja-alaisempana yleislahjakkuutena. Se on potentiaalia omaksua asioita, käsitellä tietoa ja saada asiota tehdyksi. Lahjakkuus ei välttämättä kuitenkaan takaa pärjäämistä tai suoriutumista, sillä siihen vaikuttavat niin sisäiset asiat (kuten motivaatio) kuin ulkoisetkin tekijät (kuten perhetilanne tai työn vaatimukset). Lahjakas aikuinen on kuitenkin myös aina ollut lahjakas lapsi – lahjakkuus ei kehity vähitellen tai työn tuloksena.

Seuraavassa kolme esimerkkiä siitä, miten lahjakkuus voi näyttäytyä aikuisen elämässä:

Lahjakkuus tulee esiin ammatillisena vahvuutena

Työelämässä lahjakkaat aikuiset tunnistaa usein uteliaisuudesta ja avoimuudesta uusia asioita kohtaan. Lahjakkuus näkyy esimerkiksi hyvänä oppimis- ja omaksumiskykynä sekä hyvänä kokonaisuuksien hahmottamisena. Henkilöarvioinneissa lahjakkuuden tunnetuinta mittaria – yleisälykkyyttä eli älykkyysosamäärää – käytetään arvioitaessa henkilön kykyä omaksua tietoa ja ymmärtää monimutkaisuuksia ja erilaisia loogisia ajatusrakennelmia, mikä on tarpeellista esimerkiksi otettaessa asioihin strategisempia ja abstraktimpia näkökulmia. Lahjakkaat aikuiset pystyvät usein tavanomaista paremmin toimimaan useampia näkökulmia yhdistävissä työtehtävissä sekä sellaisissa rooleissa, joissa kokonaisuuden hahmottaminen ja kehittämisideoiden esittäminen ovat avainasemassa.

Lahjakkuus tulee esiin harrastuksissa ja vapaa-ajalla

Vaikka lahjakkuus näkyy aina jollakin tavalla lahjakkaiden aikuisten työssä tai opiskelussa, on tyypillistä että lahjakkuus näyttäytyy etenkin harrastuksissa tai mielenkiinnon kohteissa. Poikkeukselliset saavutukset nopeassa ajassa ja hämmentävän laajan tietopääoman hankkiminen ovat esimerkkejä lahjakkuuden näyttäytymisestä harrastusten ja vapaa-ajan maailmassa. Lahjakkuus voi näkyä esimerkiksi poikkeuksellisen hyvänä pelisilmänä joukkueurheilussa tai kykynä keksiä uusia ruokareseptejä sujuvasti. Erilaiset vapaaehtoistyöt, vaativat harrastukset ja monipuoliset mielenkiinnon kohteet ovatkin usein turvallinen tapa kanavoida lahjakkuuteen liittyvää uteliaisuutta ja älyllisiä hevosvoimia.

Lahjakkuus kääntyy itseään vastaan

Valitettavasti on myös mahdollista että lahjakkuudesta tulee yksilölle rasite. Suuri älyllinen kapasiteetti voi johtaa asioiden liialliseen problematisointiin tai erilaisiin ajatuskierteisiin juuttumiseen. Lahjakkuutta on vaikea “ottaa pois päältä”, mikä voi johtaa kokemuksiin ulkopuolisuudesta tai kyvyttömyyteen elää yhteiskunnan normien mukaista elämää. Lahjakkaiden aikuisten keskeisin haaste onkin usein se, miten lahjakkuuttaan voi kanavoida ja hyödyntää sosiaalisesti suotavalla tavalla. Monesti lahjakkaat aikuiset ovat taitavia myös sosiaalisen vuorovaikutuksen kentällä, mutta erityisesti kapeampaan erityislahjakkuutteen kallellaan olevat henkilöt saattavat kamppailla luontevan ja huolettoman sosiaalisen vuorovaikutuksen parissa.

Menestys riippuu harjoituksen määrästä

Kun puhutaan aikuisista ja siitä, mitä lahjakkaista lapsista tulee isona, on paikallaan todeta että lahjakkuutta enemmän menestymistä ja pärjäämistä elämässä ennustavat harjoituksen määrä ja sinnikkyys. Harjoittelemalla ja yrittämällä siis sinnikäs henkilö pystyy helposti lahjakkaampaansa parempiin suorituksiin, mutta lahjakkuuden merkitystä aikuistenkaan kohdalla ei kannata aliarvioida tai vähätellä. Sinnikkäät, lahjakkaat ja paljon harjoittelevat yksilöt ovat niitä, joilla on kaikkein parhaat edellytykset menestyä ja saada asioita aikaiseksi.

Juho Toivola

Kirjoittaja on älykkyydestä innostunut ja työelämäkysymyksiin erikoistunut psykologi.