Lahjakkuus ja älykkyys tukemaan innovatiivisuutta

1620592_10152164705559564_680043190_n.jpg

Älykkyys tarkoittaa yksilön oppimiskykyä ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Yksinkertaistetuimmillaan siis muiden persoonallisten ominaisuuksien ja ulkoisten olosuhteiden ollessa tasavahvoja, älykäs oppii tehokkaammin ja sopeutuu uusiin tilanteisiin paremmin. Vaikka luovuus, lahjakkuus ja älykkyys ovat jossain määrin yhteydessä toisiinsa, jokaisella yksilöllä ja yhteisöllä on mahdollisuus jonkintasoiseen luovuuteen ja luovuuden tasoon. Hieman hirtehisesti voisi myös todeta, että jokainen ihminen on älykäs, toiset vain ovat älykkäämpiä kuin toiset. Käytännön toiminnassa tärkeintä on tietysti, minkälaisiksi persoonallisuutensa eri ominaisuuksia pystyy jalostamaan ja miten käyttämään niitä hyväkseen.

Luovuus ja siitä jalostetumpi käsite innovatiivisuus ymmärretään yleensä hyvin positiivisiksi ilmiöiksi. Kriittisesti asioihin suhtautuvaa voi alkaa askarruttaa, että saadaanko niitä tarpeeksi toistelemalla mistä tahansa raportista, julkaisusta tai projektisuunnitelmasta merkityksellinen ja onnistunut. On kuitenkin selvää, että pelkällä sanahelinällä ei ratkaista koulujen haastetta tukea ja edistää älykkyyttä ja edelleen lahjakkuutta.

Innovatiivisuus ja sen tukeminen nousivat laajempaan keskusteluun opetus- ja kasvatusalalla vuosituhannen vaihteessa. Esimerkiksi yrityskentällä innovatiivisuuden merkitys on tiedostettu ja tunnustettu kehityksen ja hyvinvoinnin mahdollistajana jo vuosikymmeniä. Yksinkertaistaen voisi todeta, että innovatiivisuus on luovuutta, joka näkyy käytännön tasolla. Näin lahjakkuus ja luovuus ovat lähellä toisiaan ja molempien taustalla on ns. G-tekijä, yleisälykkyys, joka parhaimmillaan voi jalostua osaamiseksi, mutta toisaalta pahimmillaan latistua tavallisuudeksi ja jopa alisuoriutumiseksi.

Innovatiivisuutta voidaan tarkastella niin yksilön kuin yhteisön ominaisuutena, isoimmillaan voidaan keskustella jopa koko kansakunnan tai sukupolven innovatiivisuudesta. Yhteistä kuitenkin laajuudesta riippumatta on se, että innovatiivisuus on jotakin sellaista, joka luovuuden tuloksena tuottaa jotakin käytännössä havaittavaa ja positiivista. Innovaatio, joka innovatiivisuuden tuloksena syntyy, on uutuus, joka toteutettu käytännössä lisäarvoa tuottavasti. Innovatiivisuuteen liittyvät tiiviisti oppiminen, yhteistyön tekeminen ja erilaiset vuorovaikutussuhteet.

Miten älykkyyttä, lahjakkuutta ja osaamisen kehittymistä sitten voisi tukea? Ja onko niiden tukeminen vaikkapa koululuokassa jostakin muusta pois? Oikea vastaus on, että mitään ei välttämättä tarvitse uhrata, vaikka älykkyyteen ja lahjakkuuteen, jopa innovatiivisuuteen panostettaisiin nykyistä enemmän. Viime aikoina on alettu keskustella yhteisöllisyyden paluusta ja yksilökeskeisyys on alkanutkin saada väistyä yhteisöllisten menetelmien tieltä. Opettajan tai kouluttajan kannattaa aktiivisesti pohtia omia opetusmetodejaan, ryhmän toimintaa ja varoa urautumista yhteen tapaan toimia, vaikka se vaikuttaisi olevan hyvä ja toimiva omasta ja oppilaidenkin mielestä.

Yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus ja verkostoneisuus ovat useimmiten innovatiivisuuden ja menestyvien innovaatioiden taustalla, siksi on järkevää ottaa tavalliseen luokkatilanteeseen yhteisöllisyyttä ainakin jossain määrin mukaan. Muu yhteiskuntakaan kun ei toimi nykyisin johtajaan keskittyen, vaan tietoa ja osaamista jaetaan ja sitä on yleensä jopa pakko jakaa ja vastaanottaa jatkuvasti. Kun opetuksessa uskaltaudutaan käyttämään vaikkapa yhteistoiminnallisen oppimisen perusperiaatteita riittävän järkevästi ja joustavasti soveltaen, kaikki oppilaat vähintäänkin saavat tutustua työelämässä usein sovellettuun toimintatapaan. Asiantuntijuuden jakaminen, toisten ihmisten osaamiseen luottaminen ja huomioonottaminen, roolien vuorottelu ja tiedonjakaminen ovat lähes välttämättömyyksiä nykypäivän työelämässä.

Reijo Siltala

Kirjoittaja on hallintojohtajana työskentelevä filosofian tohtori, kasvatustieteen maisteri ja luokanopettaja, joka on tutkinut mm. yhteistoiminnallista oppimista, innovaatioyrityksiä ja innovatiivisuutta opetuksessa.