Lahjakkaat lapset -ohjelma

Lahjakkaat lapset –ohjelman tavoitteena on tukea ja tuoda esille lahjakkaiden lasten ja nuorten asiaa. Ohjelman kautta tiedotamme lahjakkuuden tukemisen keinoista sekä tarjoamme lahjakkaille ja heidän perheilleen mahdollisuuden kokemuksien jakamiseen.

Lahjakkaat lapset –ohjelmasta vastaa Suomen Mensa ry. ja ohjelman sisältöä tuottaa joukko vapaaehtoisia mensalaisia. Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä lahjakkuuden parissa toimivien ja lahjakkuutta tukevien yhteisöjen ja yritysten kanssa ja osallistumaan tapahtumiin esimerkiksi luennoitsijoina.

Tämän sivuston sisältö on suunnattu niin vanhemmille, opettajille ja kasvattajille kuin muillekin aiheesta kiinnostuneille. Lahjakkaat lapset ovat myös Facebookissa sekä Twitterissä: @Lahjakkaat.