Tyypillistä!

Lahjakkuus ilmenee eri yksilöissä eri tavoin, eikä ole olemassa helppoa tapaa pelkän käytöksen tai luonteen perusteella tunnistaa, onko lapsi tai nuori lahjakas. On kuitenkin olemassa useita luonteenpiirteitä ja käytösmalleja, jotka ovat tyypillisiä yksilöille, joilla on korkea oppimispotentiaali. Kannattaa muistaa myös, että vaikka nämä piirteet ovat tyypillisiä lahjakkaalle, on hyvin harvinaista, että kukaan sopisi kuvaukseen 100-prosenttisesti.

Lahjakkaalle tyypillisiä vahvuuksia ja taitoja

 • Uteliaisuus
 • Hyvä muisti
 • Hyvä huomiokyky
 • Hyvä päättelykyky
 • (Tarvittaessa) hyvä keskittymiskyky
 • Hyvä ratkaisemaan ongelmia
 • Oppii nopeasti / vähillä toistoilla
 • Suhtautuu omiin kiinnostuksen kohteisiinsa intohimoisesti
 • Ymmärtää helposti monimutkaisia ja abstrakteja asioita sekä käsitteitä
 • Omalaatuinen ja vilkas mielikuvitus
 • Laaja ja värikäs sanavarasto
 • Saattaa oppia omatoimisesti ja aikaisin lukemaan, laskemaan jne.

Lahjakkaalle tyypillisiä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä

 • Vahva oikeudentaju / käsitys oikeasta ja väärästä
 • Herkkä ja tunteellinen
 • Huumorintajuinen, ”älyllinen leikkisyys”
 • Pyrkii täydellisyyteen, perfektionistinen
 • Arvostaa ja ymmärtää estetiikkaa
 • Samaistuu ja hakeutuu itseään vanhempien/aikuisten seuraan
 • Kiinnostunut filosofisista/sosiaalisista aiheista ja ongelmista
 • Kyseenalaistaa paljon, haluaa ymmärtää ”miksi?”
 • Kriittinen, arvioiva, epäilevä
 • Halukas oppimaan uutta

Lahjakkaan lapsen kehitykselle on myös tyypillistä, että osaamisen jotkin osa-alueet kehittyvät eri tahtia. Lahjakas lapsi saattaa esimerkiksi olla selvästi ikätovereitaan edellä vaikkapa verbaalisilta kyvyiltään, mutta samalla tasolla tai jopa hieman kehitykseltään viivästynyt jollakin toisella kehityksen osa-alueella, esimerksi motorisissa tai sosiaalisissa taidoissa.