Linkkejä ja luettavaa

Lehtijutut ja blogit

Älä sano ”sinä olet niin viisas”! Pieni muutos puhetavassasi voi tehdä lapsistasi menestyviä. MTV, 2016.
Linkki

Pidä lastasi sylissä, jos haluat että hänestä kasvaa uusi Puljujärvi, Helsingin Sanomat, 2016.
Linkki

Helppohan se on lahjakasta lasta valmentaa. Valmentajan tehtävä on kaivaa motivaatio & into esiin kaikenlaisista lapsista. Lahjakkaita ideaalilapsia on harvassa. Helsingin Sanomat, 2015.
Linkki

Lahjakkuus – synnynnäistä vai harjoittelun tulos? Uskolla, että lahjakkuus kehittyy harjoittelemalla, on suuri vaikutus lapsen oppimiseen ja kasvuun. YLE, 2015.
Linkki

Lahjakas lapsi voi tyypillisesti olla perfektionisti, mutta piirre ei ole pelkkä ongelma. Tässä tiivis tietopaketti National Association for Gifted Children -sivustolla.
Linkki

Suomen Mensa ei tilastoi testien pisteitä – ”Meillä on neroja lapsia” Suomen Mensan puheenjohtaja Tiina Tolonen kertoo lasten älykkyyden testaamisesta. MTV, 2015.
Linkki

Professori: ”Lahjakkaille oppilaille liian usein tylsiä tehtäviä” – uusi opetustyyli ottaa heidät paremmin huomioon. YLE, 2015.
Linkki

Uusi tutkimus paljastaa, ovatko esikoiset todella muita fiksumpia. Sisarusten syntymäjärjestyksellä ei ole niin suurta yhteyttä älykkyyteen, kuin aiemmin on uskottu, väittää tutkimus. Me Naiset, 2015.
Linkki

Eri alojen asiantuntijat: Suomalainen koulu on maailman paras – se ei vain ole kovin hyvä. Suomalaisen koulun tulisi opettaa oppimaan ja huomioida oppijan osaamisen taso. YLE, 2015.
Linkki

Onko peruskoulussa tilaa akateemiselle lahjakkuudelle? Uusi Suomi, 2015.
Linkki

Artikkeleita ja tutkimuksia

Luokanopettajien käsityksiä lahjakkaista oppilaista ja lahjakkaiden oppilaiden opettamisesta. Pro gradu -tutkielma. Elina Koski, 2015.
Linkki

Akateemisesti lahjakkaan elämänkulku peruskoulun päättymisesta varhaisaikuisuuteen: tunnistetut vahvuudet ja minäkäsitys. Pro gradu -tutkielma. Mari Leppänen, 2013.
Linkki

Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemukset peruskoulussa saadusta tuesta. Pro gradu -tutkielma. Marika Laine, 2012.
Linkki

Lahjakas oppilas koulussa – Tapaustutkimus matematiikan opetuksesta salamamenetelmällä, Riikka Toivanen, 2012
Linkki

Lahjakkuus – Potentiaalista voimaksi Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.
Katso video.

Lahjakkaiden opetus, Tornion Erityisen tuen tiedotuskeskuksen www-sivusto
ETU-info esittelee sivuillaan lyhyesti lahjakkaiden lapsien opetukseen liittyviä mahdollisuuksia.
Linkki

Suomen opetushallituksen materiaaleja
Linkki

Harrastuksia ja aktiviteetteja

LUMA.fi Tiede- ja tutkijakerhoja sekä leirejä lapsille ja nuorille.

Tampereen Lumate-keskus osa LUMA-keskus Suomea

Lasten yliopisto

Linkki tietojenkäsittelystä kiinnostuneille nuorille

MAOL ry tiedekilpailuja

Shakkilinna – kehittävän harrastamisen asialla.

Sanataidekoulu Kratti – Sanataiteen perusopetusta Varsinais-Suomessa

Vantaan sanataidekoulu

Punomo – käsityö verkossa

4H-yritystori – 13+ -vuotiaille yrittäjille

Nuorten yrittäjien voimala

Nuorisoasiainkeskus, harrastushaku

 

Oppimateriaalia ja oppimisympäristöjä

Avoinoppikirja.fi -sivusto luo ja jakaa avointa oppimateriaalia ja siten antaa opiskelusta kiinnostuneille mahdollisuuden edetä opinnoissaan omassa tahdissaan.

Matematiikkalehti Solmu, oppimateriaalit

Matematiikkalehti Solmu, diplomitehtävät

Päivölän opisto

Yhteisöjä Suomessa

Erilaisten oppijoiden liitto

LUMA.fi Luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian opetuksen kansallinen verkkoportaali. Tietoa tiede- ja tutkijakerhoista sekä leireistä lapsille ja nuorille.

Tampereen Lumate-keskus, osa LUMA-keskus Suomea

Yksilöllinen oppiminen ja oppimisen omistajuus FB-ryhmä
Linkki

Linkki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella toimiva resurssikeskus, joka järjestää peruskoululaisille ja lukiolaisille suunnattua harrastetoimintaa, jossa tietojenkäsittelystä kiinnostuneilla nuorilla on tilaisuus tavata toisiaan sekä tutustua kiinnostaviin aiheisiin.

MAOLin (Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry) sivut tarjoavat tietoa ja verkkolinkkejä koululaisille, harrastajille ja opettajille. Kilpaileminen on  tapa harrastaa matemaattisia aineita, mitata taitojaan muiden samanikäisten kanssa ja myös tavata samanmielisiä harrastajia.

Yhteisöjä maailmalla

Useissa maissa on yhteisöjä ja yhdistyksiä, joiden tavoitteena on tukea lahjakkaiden lasten asiaa.

World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)
WCGTC on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on tukenut lahjakkaiden lasten asiaa jo yli 35 vuoden ajan.

The National Association for Gifted Children (NAGC)
Yhdistyksen missio on kasvattaa ymmärrystä lahjakkaiden lasten kapasiteetista, potentiaalista sekä poikkeuksellisistakin kyvyistä.

Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented (ÖZBF)
ÖZBF keskittyy toiminnassaan tukemaan nuorten ihmisten lahjakkuutta tukemalla koulutuksen kehittämistä Itävallassa. Koulutusstrategioiden ja -toimintamallien kehittämisen lisäksi yhdistys osallistuu entistä laadukkaamman opettajakoulutuksen sekä lahjakkuuksien tukemiseen liittyvien menetelmien kehittämiseen.

The New Zealand Association for Gifted Children (NZAGC)
NZAGC tukee lahjakkaiden lapsien asiaa valtakunnallisella tasolla ja tukee asiaa edistäviä aloitteita. Yhdistys tarjoaa ympäristön, missä lahjakkaat lapset, heidän vanhempansa, opettajansa sekä muut kasvatusalan ammattilaiset voivat tavata ja vaihtaa kokemuksiaan sekä oppia toisiltaan.

Gifted Children, Tanska

Potential Plus UK

Begavade barn

Gifted Children, Ruotsi

Smarte barn, Norja