Vanhemmille

Monet lahjakkaan lapsen tai nuoren vanhemmat ovat epätietoisia siitä, miten he voivat parhaiten edistää lapsensa kasvua, kehitystä ja onnellisuutta. Jotkut vanhemmat saattavat jopa kokea, että heiltä puuttuu tarvittava osaaminen erityisen lahjakkaan tai älykkään lapsen kasvattamiseen. Lahjakkaan lapsen kasvattaminen ja tukeminen ei kuitenkaan todennäköisesti ole erityisen vaikeaa, mutta on olemassa joitakin yleisohjeita, jotka saattavat olla vanhemmille avuksi.

Kuuntele lasta.  Tämä ohje saattaa tuntua itsestäänselvältä, mutta toisinaan merkit lisätuen tarpeesta saattavat olla heikkoja signaaleja. Erityisesti mikäli lapsi alkaa valitella tylsyyttä, sitä että “en taaskaan oppinut mitään uutta” tai että tehtävät ovat liian helppoja, kannattaa asia aina ottaa tosissaan, sillä lapsi ei välttämättä mainitse halustaan oppia haastavammalla tasolla kovin montaa kertaa. Mikäli hänet silloin sivuutetaan, riskinä on, että lapsi oppii alisuoriutumaan eli tekemään töitä oman taitotasonsa ja omaksumiskykynsä alapuolella. Vastaavasti hän ei välttämättä ”opi oppimaan”, puute joka tulee esiin ehkä vasta 5. luokalla, yläasteella, lukiossa tai yliopistossa; silloin kun lapsi yllättäen tai pikkuhiljaa alkaa huomata, että ilman harjoitusta ja työntekoa hän ei olekaan enää kovin taitava. Tee lapselle palvelus ja opeta työnteon rutiini, sitä tarvitsevat kaikki.

Vietä aikaa, leiki, pelaa ja keskustele lapsen kanssa.  Tärkeintä on interaktio, yhteinen aika ja kasvattajan aito halu tukea ja auttaa lasta löytämään oma lahjakkuutensa ja kehittämään sitä. Kysy kysymyksiä, vastaa lapsen kysymyksiin ja etsikää vastauksia yhdessä – näin oppiminen tulee entistä hauskemmaksi ja luontevammaksi.

Tarjoa mahdollisuuksia syventyä omiin kiinnostuksenkohteisiin, mutta esittele myös uusia virikkeitä. Lahjakkaalle lapselle on tyypillistä keskittyä intensiivisesti yhteen tai kahteen kiinnostuksen kohteeseen, eikä syventymisessä olekaan mitään vikaa, vaan se on suorastaan edellytys erityisosaamisen syntymiselle. Kannattaa kuitenkin tarjota lapselle myös uusia virikkeitä, esimerkiksi kuvataiteita, tanssia tai musiikkia, vaikka hän ei niitä osaisi itse etsiä tai osoittaisi niihin omatoimista kiinnostusta.

Jos mahdollista, tarjoa älyllistä stimulaatiota ja haasteita myös kodin ulkopuolella. Esimerkiksi erilaiset harrastusryhmät tai vaikkapa samanhenkisistä lapsista koostuva ryhmä antaa lahjakkaalle lapselle erinomaisia mahdollisuuksia myös sosiaaliseen kanssakäymiseen ja oppimiseen, mutta myös mahdollisuuden tuntea itsensä ”normaaliksi”; hyväksytyksi ja joukkoon kuuluvaksi.

Lahjakkasta lasta kiinnostavat lelut ja pelit ovat tyypillisesti sellaisia, jotka mahdollistavat oppimisen, luomisen ja pohdinnan. Esimerkiksi erilaiset rakennuspalikat ja -elementit, askarteluvälineet ja pulmia sisältävät pelit ovatkin usein lahjakkaalle lapselle mieluisia lahjoja.

Kannusta, tue ja mahdollista, mutta älä tyrkytä tai vaadi lapselta liikaa. Lahjakaskin lapsi on lapsi, vaikka hän saattaisikin joskus vaikuttaa pieneltä aikuiselta.