Suomen Mensa ja Lahjakkaat lapset

Mensan Logo

Mensa on kansainvälinen älykkyysjärjestö, jonka jäseneksi voi liittyä, jos saavuttaa älykkyystestissä paremman tuloksen kuin 98 % väestöstä. Mensa on aatteista ja ideologioista vapaa voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on älykkyyden tunnistaminen järjestämällä älykkyystestejä sekä älykkyystutkimuksen tukeminen. Suomen kansallinen Mensa on perustettu 1966, ja jäseniä on tällä hetkellä 2900. Jäsenilleen Mensa tarjoaa sosiaalisen ympäristön ja tapahtumia eri puolilla Suomea.

Mensan testauksessa mitataan yleistä älykkyyttä eli g-tekijää, jolloin yksilön älykkyyttä voidaan mitata varsin tarkasti ja luotettavasti. Älykkyystestien tulos ilmoitetaan älykkyysosamääränä, eli kuinka korkea testattavan yksilön älykkyys on suhteessa muuhun väestöön. Suomen Mensa ei testaa alle 16-vuotiaita.

Mikäli lapsen älykkyys, erityislahjakkuus tai ikäisiään edellä oleva kehittymisvauhti mietityttää, kannattaa asiasta keskustella ensisijaisesti päiväkodin tai koulun henkilökunnan kanssa. Muun muassa erityislastentarhanopettajilla sekä neuvola- ja koulupsykologeilla on valmiudet arvioida lapsen kyvykkyyttä ikätasoon verrattuna ja tarvittaessa ohjata lapsi eteenpäin älykkyyden ja erityislahjakkuuden arviointiin.

Ammattikasvattajilta saa myös tietoa keinoista, joilla voi tarjota lapsille yksilöllisiä onnistumisen elämyksiä niin tiedollisilla, taidollisilla kuin sosiaalisillakin alueilla ja tukea lapsen tasapainoista kehitystä.

Mensan tavoite on jakaa Lahjakkaat lapset -ohjelman kautta tietoa lahjakkuuden tukemisen keinoista sekä tarjota lahjakkaille ja heidän perheilleen mahdollisuus kokemuksien jakamiseen.

Yhteystiedot

Kommentointi on suljettu.