Lahjakkaat lapset maailmalla

Lahjakkuus ja sen tukeminen on monessa maassa Suomea tunnetumpi ja suositumpi aihe. Esimerkiksi amerikkalaiseen kulttuuriin kuuluu kiinteästi lahjakkaiden yksilöiden kannustus ja myös ihailu. Toisin kuin Suomessa, monessa maailman kolkassa koulujen tasoryhmät ja jopa eliittikoulut ovat arkipäivää. Lasten ja nuorten lahjakkuuden korkean arvostuksen varjopuolena voidaan nähdä joissakin maissa korostuva, jo hyvin varhaisessa vaiheessa alkava kilpailu parhaista koulutuspaikoista, joiden eteen jo hyvin nuoret lapset työskentelevät hiki hatussa.

Lahjakkaat lapset -ohjelmaan verrattavia, erilaisia korkean oppimispotentiaalin tukemisen ohjelmia löytyy eri maista ympäri maailmaa. Osa näistä ohjelmista on yhteydessä Mensaan, osaa pyörittävät itsenäiset järjestöt, mahdollisesti yhteistyössä kansallisten Mensojen kanssa. Monet näistä ohjelmista ovat hyvin aktiivisia, ja niillä on vuosien kokemus menestyksekkäästä monipuolisesta toiminnasta lahjakkaiden lasten, nuorten ja aikuisten asian edistämisessä. Ohjelmien sisältö vaihtelee aina tiedottamisesta erilaisten tapaamisten järjestämiseen tai jopa poliittiseen lobbaukseen asti.

Esimerkkejä lahjakkuusjärjestöistä maailmalla

UK, Potential Plus
UK, GT Voice
UK, Gifted & Talented, Children

USA, National Association for Gifted Children
USA, Mensa for KidsUSA, Gifted Youth

Ruotsi, Begavade barn
Ruotsi, Gifted Children Sverige

Norja, Smarte barn

Tanska, Gifted children