Lahjakkuus ja lahjakas lapsi

Suomen Mensa ry. määrittelee lahjakkuuden potentiaaliksi tulla hyväksi jossakin. Tämä ”jossakin” voi olla esim. matematiikka, musiikki, urheilu, kuvataide, puusepäntyö tai vaikka ruoanlaitto. Kyse voi siis olla aivan mistä tahansa osaamisesta. Älykkyys on yksi osatekijä lahjakkuudessa, ja voidaankin sanoa, että keskimääräistä korkeampi älykkyys edesauttaa useimpien kognitiivisesti monimutkaisten taitojen oppimista.
Lue lisää

Suomenkielisen Wikipedian mukaan lahjakkuus on monilajista monitaitoisuutta, tai erityistä taitavuutta ja suorituskykyä jollakin tiedon tai taidon osa-alueella (matemaattinen lahjakkuus, kielellinen lahjakkuus, musiikillinen lahjakkuus).
Lue lisää

Lahjakkuutta määriteltäessä käytetään usein Howard Gardnerin moniälykkyysteorian luokitteluja:
Lisää aiheesta peda.net sekä monialykkyysteoria.weebly.com

Lahjakkuuksista on olemassa monia eri teorioita, joita kasvatusalan ammattilaiset hyödyntävät työssään, mutta lahjakkuuden tunnistamisesta on käyty myös verkkokeskusteluita.

Huomaathan, että Lahjakkaat lapset -ohjelma ei ota kantaa keskustelujen sisällön oikeellisuuteen vaan tavoitteenamme on esitellä erilaisia esimerkkejä ja näkökulmia keskusteluun lahjakkaista lapsista.

Mitä mielestäsi on lahjakkuus? Entä taito? Pingstate.nu, 2013.
Visuaalisen alan verkkoyhteisö keskustelee lahjakkuuden ja taidon eroista.
Linkki

Miten tunnistaa lahjakas lapsi? Onkohan minun lapseni lahjakas? Vauva.fi. 2012.
Keskustelua koulumenestyksestä ja lahjakkuudesta sekä kommentteja koulumenestyksen vaikutuksesta aikuisiän menestykseen.
Linkki

Lahjakkaan lapsen tragedia – yksi luokka väliin? Suomi24.fi, 2012.
Pitkä ja polveileva keskustelu: onko yhden luokan väliin jättäminen hyvä vaihtoehto koulunkäynnin helppouteen turhautuneelle kolmasluokkalaiselle.
Linkki

Onko lapsi erityisen lahjakas jos oppii lukemaan 5-vuotiaana. Vauva.fi, 2011.
Vanhempien kokemuksia ja kommentteja lapsen lukemaan oppimisesta ja ajankohdan vaikutuksista koulunkäynnin aloittamiseen.
Linkki

Osataanko Suomessa opettaa lahjakkaita? Eroperhe.net-keskustelupalsta, 2009.
Monipuolinen keskustelu koulujen toimintatavoista ja lahjakkaiden opettamiseen käytetyistä resursseista.
Linkki

Matemaattisesti lahjakas lapsi. Kaksplus.fi, 2011.
Keskustelua 6-vuotiaan pojan kiinnostuksesta matematiikkaan ja kuinka vanhempi voi tukea kiinnostusta.
Linkki

Lahjakkaalle erityisopetusta.
Vauva.fi, 2010.
Kirjavatasoinen keskustelu lahjakkaan lapsen oikeudesta ja tarpeesta erityisopetukseen.
Linkki

Lahjakas lapsi. Vau.fi, 2010.
Ohjeita 4-vuotiaan pojan vanhemmille, kuinka tukea lapsen lahjakkuutta.
Linkki

Lahjakkaiden lasten vanhempia? Kaksplus.fi, 2010.
Keskustelua lahjakkaan lapsen tukemisesta ja sosiaalisten taitojen kehittämisen tärkeydestä.
Linkki