Lahjakkuus koulumaailmassa

Tällä sivulla on linkkejä tutkimuksiin ja artikkeleihin, jotka käsittelevät lahjakkaiden lapsien opettamista.

Lahjakkuus – Potentiaalista voimaksi Hämeen ammattikorkeakoulu, 2014.
Katso video

Briljantti – Hämeenlinna
Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia
Lue artikkeli

Lahjakkaiden opetus. Sipoon kunta, 2013.
Oppiminen ja oppilashuolto, käsikirja.
Lue artikkeli

Miten tukea matemaattisesti lahjakasta oppilasta? LUMA-sanomat, 2013.
Artikkeli käsittelee tutkimusta, joka selvitti matemaattisesti lahjakkaiden lasten huomioimista yläkoulussa
Lue artikkeli

Leikin avulla eroon suorituspaineista. EDU.fi, 2009.
Artikkeli leikinomaisten kokeilujen vaikutuksesta suorituspaineisiin sekä lahjakkuuserojen tasoittamiseen.
Lue artikkeli

Lahjakkuutta tuetaan Euroopan kouluissa monin tavoin. Opetusministeriön verkkolehti Etusivu, 2008.
Artikkeli esittelee Eurydice-tietoverkon tutkimusta, joka tarkastelee lahjakkuuden edistämistä koskevia koulutuspoliittisia linjauksia ja toimia Euroopan eri koulutusjärjestelmissä.
Lue artikkeli

Tutkimusmatkaajat – Hämeenlinnalaisten koulujen kokeilu tukea lahjakkaiden lapsien erityisvahvuuksia, Pasi Ragnell, 2005
Kokeilun tavoitteena oli auttaa motivoitunutta ja lahjakasta oppilasta löytämään ja vahvistamaan omaa lahjakkuuttaan sekä tarjota haasteellinen, oppilaalle oikean tasoinen oppimisympäristö. Opettajan rooli oli puolestaan tukea oppilaita oman lahjakkuutensa tunnistamisensa, siihen suhtautumisessa ja itsensä toteuttamisessa lahjakkuutensa alueella. Tutkimusmatkaajat-sivustolta löytyy opettajien, oppilaiden ja vanhempienkin kokemuksia toiminnasta. Tutkimusmatkaajat hanketta johti rehtori Pasi Ragnell, joka kirjoitti myös lahjakkuutta käsittelevää blogia.
Linkki Pasi Ragnellin blogiin

Lahjakkaat lukiolaiset – Avaruusfysiikan kesäkoulu vuosina 2001–2004, yhteenveto ja arviointi, Satu Rintala, 2005.
Yhteenveto ja arviointijulkaisu kesällä 2004 Suomen ja Venäjän opetusministeriöiden yhteistyöprojektina järjestämästä avaruusfysiikan kesäkoulusta. Yhteenveto on tehty kesäkoulussa olleiden opiskelijoiden ja opettajien palautekyselyiden ja raporttien pohjalta.
Linkki julkaisuun

Lahjakkaiden opetus, Tornion Erityisen tuen tiedotuskeskuksen www-sivusto
ETU-info esittelee sivuillaan lyhyesti lahjakkaiden lapsien opetukseen liittyviä mahdollisuuksia.
Linkki sivustolle

Suomen opetushallituksen materiaaleja

Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukeva opetus
Lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan opetuksen kehittämishanke 2009–2011


EDU.fi

Opetushallituksen ylläpitämä opettajan verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä.
Linkki sivustolle