Yhteisöjä eri maissa

Useissa maissa on yhteisöjä ja yhdistyksiä, joiden tavoitteena on tukea lahjakkaiden lasten asiaa.

World Council for Gifted and Talented Children (WCGTC)
WCGTC on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon järjestö, joka on tukenut lahjakkaiden lasten asiaa jo yli 35 vuoden ajan.
WCGTC

The National Association for Gifted Children (NAGC)
Yhdistyksen missio on kasvattaa ymmärrystä lahjakkaiden lasten kapasiteetista, potentiaalista sekä poikkeuksellisistakin kyvyistä.
NAGC

Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented (ÖZBF)
ÖZBF keskittyy toiminnassaan tukemaan nuorten ihmisten lahjakkuutta tukemalla koulutuksen kehittämistä Itävallassa. Koulutusstrategioiden ja -toimintamallien kehittämisen lisäksi yhdistys osallistuu entistä laadukkaamman opettajakoulutuksen sekä lahjakkuuksien tukemiseen liittyvien menetelmien kehittämiseen.
ÖZBF

The New Zealand Association for Gifted Children (NZAGC)
NZAGC tukee lahjakkaiden lapsien asiaa valtakunnallisella tasolla ja tukee asiaa edistäviä aloitteita. Yhdistys tarjoaa ympäristön, missä lahjakkaat lapset, heidän vanhempansa, opettajansa sekä muut kasvatusalan ammattilaiset voivat tavata ja vaihtaa kokemuksiaan sekä oppia toisiltaan.
NZAGC

Gifted Children Denmark
This association advocates a better understanding and knowledge of gifted children by promoting the recognition of gifted children and their well-being, with a strong focus on identification and development of the children’s potential. Gifted Children Denmarkin mielestä lahjakkuuden tunnistaminen aikaisessa vaiheessa hyödyttää lapsen ja hänen perheensä lisäksi myös yhteiskuntaa. Järjestämissään tapahtumissa he tarjoavat lapsille mahdollisuuden tavata toisia lahjakkaita lapsia sekä vanhemmille mahdollisuuden verkostoitua.
Gifted Children Denmark

Potential Plus UK
Potential Plus UK on riippumaton hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu 1967. Järjestön tavoitteena on auttaa tunnistamaan lasten potentiaali, tukea lahjakkuuksia sekä toimia yhteistyössä koko perheen sekä ammattilaisten kanssa tukien lapsia onnistumaan.
Potential Plus UK