Yhteinen etu

Lahjakkaiden lasten tukemisen syistä olettamus yhteisestä edusta on kiistanalaisin. Mielestämme on kuitenkin syytä olettaa, että panostamalla myös lahjakkaiden tukemiseen yhteiskunta lopulta hyötyy monin tavoin. Huomioimalla lahjakkaiden tarpeet voidaan välttää mahdollisia yksilötason tragedioita kuten yksinäisyyttä tai alisuoriutumista ja lisäksi parantaa ilmapiiriä ja tuloksia myös kokonaisissa oppilasryhmissä. Jo nämä seikat ovat yhteiskunnan kannalta edullisia, mitattiin sitten taloudellisia tai sosiaalisia seikkoja. Lisäksi voidaan myös olettaa, että lahjakkuuksia tukemalla kannustetaan yksilöitä pyrkimään kohti merkittäviä ammattiuria tai esimerkiksi tutkimustuloksia ja innovaatioita. Yhteiskunnan uudistumisen ja kehityksen kannalta katsottuna olisi näin ollen tärkeää panostaa myös ”tuleviin huippuosaajiin”, joita osa lahjakkaista lapsista mahdollisesti on.

Jokainen lahjakas lapsi ei kuitenkaan kasva ja kehity neroksi tai erityisosaajaksi, joten lahjakkaiden tukemiseen käytettyjä resursseja ei tulisi nähdä pelkkään taloudelliseen hyötyyn tähtäävänä sijoituksena. Sen sijaan lahjakkaan lapsen tukeminen on monella tavalla yksilöä, perhettä ja kouluyhteisöä, mahdollisesti myös yhteiskuntaa laajemminkin hyödyttävää toimintaa, jonka tarkoituksena ei ole laittaa yksilöitä ”paremmuusjärjestykseen”, lisätä kustannuksia tai lisätä opetushenkilökunnan työtaakkaa, vaan päinvastoin antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle tasavertaiset mahdollisuudet ja vapauttaa resursseja.