Artikkeleita ja tutkimuksia

Lahjakkuus kiinnostaa. Tältä sivulta löydät kokoelman linkkejä lahjakkuutta käsitteleviin tutkimuksiin sekä artikkeleihin.

Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden kokemukset peruskoulussa saadusta tuesta. Pro gradu -tutkielma. Marika Laine, 2012.
Linkki

Lahjakas oppilas koulussa – Tapaustutkimus matematiikan opetuksesta salamamenetelmällä, Riikka Toivanen, 2012
Pro gradu -tutkielma matemaattisen lahjakkuuden ilmenemisestä ja lahjakkaan oppilaan opetuksessa huomioitavista seikoista sekä tapaustutkimus yhden matemaattisesti lahjakkaan oppilaan opettamisesta Piotr Bazian kehittämällä salamamenetelmällä.
Linkki

Lahjakkuus ja opettaminen. Michael Sagulin, 2011.
Sagulin käsittelee artikkelissaan erityisesti musiikillisesti lahjakkaiden oppilaiden opettamista.
Linkki

Miten ohjata lahjakasta lukiolaiskirjoittajaa. Mikko Turunen, 2011.
Kirjoitus lahjakkaan kirjoittajan ohjaamiseen liittyvistä menetelmistä ja vaikeuksista.
Linkki

Lahjakkuudesta ja lahjattomuudesta. Ava Numminen, 2010.
Artikkelissa tarkastellaan lahjakkuuteen liittyviä näkökulmia, joilla on merkitystä oppimisen ja opettamisen kannalta.
Linkki

Lahjakkuuden ja erityisvahvuuksien tunnistaminen, Sonja Mäkelä, 2009.
Opetushallituksen kehittämisohjelmaan liittyvä artikkeli lahjakkuuden ja erityisvahvuuksien tunnistamisesta lapsissa ja heidän tarpeisiinsa vastaamisesta osana kouluopetusta.
Linkki

Liikunnallinen lahjakkuus koulun näkökulmasta. Timo Jaakkola, Arja Sääkslahti ja Jarmo Liukkonen, 2009.
Artikkeli käsittelee motivaation roolia sekä koulun ja kouluyhteisön tuen merkitystä liikunnallisesti lahjakkaan lapsen kehityksessä.
Linkki

Lahjakkaasti – Soitonopettaja lahjakkaan nuoren aikuisen tukijana ja ymmärtäjänä, Eeva Kukkonen, 2006.
Pedagoginen opinnäytetyö soitonopettajan merkityksestä lahjakkaan nuoren aikuisen tukijana.
Linkki

Tietoa lahjakkuudesta, Opetushallituksen artikkelipankki.
Linkki

Lahjakkuusharha – Onko menestyksen salaisuus lahjakkuuden vai yritteliäisyyden tulosta? Audiovisuaalinen koulutus -sivusto.
Suomenkielinen tiivistelmä professori Carol S. Dweckin artikkelista ”The Secret to Raising Smart Kids”. Dweck perustelee artikkelissaan, miksi meidän tulisi arvostaa lahjakkuuden sijaan yrittämistä.
Linkki

Älyllisesti erittäin lahjakkaiden lasten ja nuorten potentiaalin hyödyntäminen Euroopan unionissa, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean oma-aloitteinen lausunto, 2013
Linkki


Englanninkielistä materiaalia

Giftedness 101, Linda Kreger Silverman, 2013.
Artikkeli lahjakkuudesta ja siihen liitetyistä ominaisuuksista.
Linkki

What Happens to Gifted Girls, Linda Kreger Silverman, 2013.
Artikkeli lahjakkaiden tyttöjen ja poikien eroista ja kulttuurisista vaikutuksista erojen kehittymiseen.
Linkki

Why Does Denmark Need Gifted Education, Linda Kreger Silverman, 2013.
Artikkeli lahjakkaiden lasten opettamisesta ja tarpeista, joita se tuo Tanskan koulujärjestelmälle.
Linkki

Giftedness, a possible source of problems, Ranko Rajovic, 2012.
Norjan Mensan jäsenlehdessä / Mensa International Journalissa julkaistu artikkeli lahjakkaiden lapsien kokemista emotionaalisista ja sosiaalisista haasteista. Rajovic on myös kirjoittanut teoksen A Child’s IQ – A Parent’s Concern.
Linkki

Estonian and Finnish Gifted Children in Their Learning Environments, Inkeri Ruokonen, 2005.
Väitöskirjatutkimus suomalaisten ja eestiläisten lahjakkaiden lapsien oppimisympäristöistä.
Linkki

Motivational Mechanics for Mathematics, Sandhya Vasudeo Deshpande, 2009
Ohjeita edistyneemmän matematiikan opettamisesta lapsille.
Linkki